Infographic Breng flex 2018

14 december 2018

Hoe is 2018 voor Breng flex verlopen? Die vraag wordt beantwoord in de tweede monitoring en evaluatie van Breng flex, uitgevoerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). In deze infographic presenteren we de hoofdpunten uit de bevindingen.

Blogs

MaaS_SCRIPTS_afbeelding_blog_sacha_van_hal.jpg (1)

Hoe kan MaaS gecommuniceerd worden richting consumenten?

Sacha van Hal Sacha van Hal (4-10-18)
reneevanos.jpg Renée van Os (4-10-18)

Het concept ‘Mobility-as-a-Service’ is voor buitenstaanders soms lastig te begrijpen. Is het desondanks toch als totaalconcept te communiceren richting consumenten? En zo ja, hoe dan? Met deze vraag heeft het HAN lectoraat Human Communication Development (HCD) zich het afgelopen half jaar beziggehouden, in samenwerking met GoAbout en het Breng Kenniscentrum – beiden partners in het SCRIPTS-project waar ook de HAN in participeert.

Meer

Tags

Breng Kenniscentrum

Het Breng Kenniscentrum is een samenwerking tussen provincie Gelderland, Radboud Universiteit, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ROCOV, Regio Arnhem Nijmegen en Hermes. Doel: kennisontwikkeling rond openbaar vervoer in de regio Arnhem Nijmegen.

Meer

Visie

_VDB2572.jpg

Doel

Het doel van het Breng Kenniscentrum is het optimaliseren van de kennisvernieuwing- en ontwikkeling voor en over het regionaal openbaar vervoer. Zo kunnen we de leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio Arnhem-Nijmegen verbeteren. 

Evenementen

IMG_0025.JPG

Uitnodiging netwerkbijeenkomst 3 oktober a.s

3 oktober 2018

Op woensdagmiddag 3 oktober a.s. van 13:30 uur (inloop) tot 17:00 uur vindt de jaarlijkse bijeenkomst van het Breng Kennisnetwerk plaats. Tijdens deze bijeenkomst staat het thema ‘samen op weg naar maatwerk’ centraal. Vanaf 17.00 uur staan er een hapje en een drankje voor u klaar. 
Locatie: DROOM!
Nieuwe Aamsestraat 32
6662 ND Elst

SCRIPTS

Breng flex hyundai.png

Binnen het SCRIPTS project proberen de Radboud Universiteit, De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, TU Delft en TU Eindhoven, samen met diverse maatschappelijke en commerciële partners een antwoord te vinden op die vraag. Mobilty as a Service (MaaS) dient als basis voor het project. Dit MaaS concept staat voor een transitie in mobiliteit, waarbij de consument mobiliteit inkoopt, in plaats van te investeren in transportmiddelen. Bij MaaS hoort een ander reizigersgedrag en een andere samenwerking tussen de traditionele partijen (vervoerders en overheden). Maar ook de introductie van nieuwe partijen die bijvoorbeeld apps of platforms voor inkoop van mobiliteit, ter beschikking stellen of nieuwe vervoersvormen introduceren zoals deelfietsen/-auto’s/-taxi’s.