Anna-Maria Feneri onderzoekt de menselijke kant van MaaS

22 november 2018

Binnen het SCRIPTS-project doen verschillende wetenschappelijke onderzoekers onderzoek naar Mobility as a Service (MaaS). De komende paar weken worden deze onderzoekers, met verschillende nationaliteiten en expertises, geïnterviewd over hun onderzoek. Vandaag is Anna-Maria Feneri uit Griekenland aan de beurt.

Dit is Anna-Maria Feneri, wetenschappelijk onderzoeker binnen de Urban Planning Group aan de TU Eindhoven. Anna-Maria is geboren in Thessaloniki in Griekenland, waar ze tevens haar diploma in ‘Urban Planning and Spatial Development’ aan de Aristoteles Universiteit heeft behaald. Vervolgens is Anna-Maria naar Nederland verhuisd om te studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze een Masters degree in ‘Environmental and Infrastructure Planning’ heeft behaald. Anna-Maria heeft al heel wat van Nederland gezien: na haar verblijf in Groningen verhuisde ze naar Rotterdam en nu woont ze in Eindhoven.

Haar onderzoek en bijdrage aan het SCRIPTS-project

Het onderzoek van Anna-Maria richt zich op het effect van MaaS-platformen op het dagelijkse reisgedrag. Verschillende factoren spelen een rol bij het kiezen van een vervoermiddel. Dat maakt het voor zowel onderzoekers als vervoerders moeilijk om het gebruik van een flexibele dienst zoals MaaS te voorspellen. Anna-Maria richt zich in haar onderzoek daarom op de ‘menselijke’ kant van MaaS: welke factoren beïnvloeden het gebruik van MaaS? En hoe beïnvloedt het gebruik van MaaS op zijn beurt het dagelijks reisgedrag?

Behaalde resultaten tot nu toe

Tot voor kort was er nog geen heldere definitie van MaaS. Ook was nog niet duidelijk wat de belangrijkste eigenschappen van een dergelijke service zijn. Anna-Maria heeft daarom om te beginnen uiteengezet wat MaaS precies inhoudt en welke eigenschappen het heeft, wat als startpunt gebruikt kan worden voor verder onderzoek naar MaaS. Vervolgens heeft Anna-Maria een framework gecreëerd waarin wordt beschreven hoe MaaS het beslissingsproces van reizigers kan beïnvloeden. Dit framework zal getest worden zodra een pilot van MaaS in Nederland geïntroduceerd wordt.

Interessante onderwerpen binnen het vakgebied

De meeste partijen besteden momenteel aandacht aan het onderzoeken van de motieven van reizigers: waarom maken reizigers juist wel of geen gebruik van MaaS? Anna-Maria geeft echter aan dat zij het van nog groter belang vindt om aandacht te besteden aan de daadwerkelijke impact van MaaS op zowel de gebruiker als de samenleving. Dat is op dit moment lastig te overzien, omdat MaaS nog maar beperkt beschikbaar is in Nederland.

Het openbaar vervoer in Griekenland in vergelijking met Nederland

Anna-Maria is een expert op het gebied van MaaS, maar hoe ziet het openbaar vervoer er in haar geboorteland Griekenland eigenlijk uit? Anna-Maria legt uit dat zowel de dekking als de kwaliteit van het openbaar vervoer in Griekenland erg verschilt van dat in Nederland. Het gevolg hiervan is dat mensen in Griekenland voornamelijk de auto gebruiken om zich van A naar B verplaatsen. Ook merkt ze op dat het gebrek aan infrastructuur ervoor zorgt dat mensen in Griekenland minder bereid zijn om de fiets te pakken dan in Nederland. In die zin is het een uitdaging om een vervoersconcept zoals MaaS in Griekenland tot een succes te maken..

Publicaties van Anna-Maria

Paper: P. Jittrapirom; V. Caiati; A.M. Feneri; S. Ebrahimigharehbaghi; M.J. Alonso-González; J. Narayan 2017, Mobility as a Service: “a critical review of definition, assessments of schemes, and key challenges”, Urban Planning, Vol 2., Issue 2, pages 13-25

Conference: V. Caiati, A.M.Feneri, S. Rasouli, H. Timmermans 2017, “Innovations in Urban Mobility and Travel Demand Analysis: Mobility-as-a-Service context”, BIVEC-GIBET Transport Research Days - Benelux Interuniversity Association of Transport Researchers “Towards an autonomous and interconnected transport future” May 18-19, 2017, Liège

Tags:

Delen:

Facebook Twitter Linkedin Email Pinterest