16 maart 2015

In tijden van bezuinigingen kijken vervoerders en opdrachtgevers kritisch naar de kostendekkingsgraad van buslijnen. In bepaalde gevallen is de bus vanwege de kosten wellicht niet de beste oplossing. Bijvoorbeeld bij lage reizigersaantallen in de spits. Het Breng Kenniscentrum heeft onderzoek laten doen naar de kansen van de 'Breng-fiets', als onderdeel van de OV keten.

Een goede bereikbaarheid is van grote waarde voor de regio Arnhem - Nijmegen. Hermes en de voormalig concessieverlener Stadsregio Arnhem Nijmegen zien een belangrijke rol voor het openbaar vervoer weggelegd, maar gaan het bestaande busnetwerk niet verder uitbreiden. Gelet op het belang van de reistijd van 'deur tot deur' heeft Hermes het idee om Breng fietsen in te zetten waardoor het openbaar vervoer in totaliteit aantrekkelijker wordt. Op deze manier kan het reizen met het OV makkelijker en sneller worden voor reizigers.

Daarnaast zijn er momenteel nog 'witte vlekken’ in de regio Arnhem - Nijmegen waarbij de afstand tussen bushalte en bestemming of herkomst groter is dan de afstand die reizigers nog bereid zijn te lopen. Om deze redenen heeft Michelle Willemsen, student Bedrijfskunde MER aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, onderzoek gedaan naar het Breng fiets concept. De Breng fiets, een idee van Hermes, moet gelden als verbetering van het voor- en/of natransport van het busvervoer in de regio Arnhem - Nijmegen.

In het onderzoek stond de volgende vraag centraal:
- In welke vorm kan het Breng fiets concept de grootst mogelijke bijdrage leveren aan het verbeteren van het voor- en/of natransport van de bussen in de regio Arnhem - Nijmegen?

Uit onderzoek naar de 'witte vlekken' in de regio, is gebleken dat er binnen de regio in totaal 34 plekken zijn waarbij de afstand naar de bushalte hoger is dan dat reizigers gemiddeld bereid zijn te lopen. Hiervan bestaan 7 plekken uit bedrijventerreinen, 25 plekken uit woonwijken en 2 plekken waarvan een gedeelte woonwijk en een gedeelte bedrijventerrein is.

Uit de resultaten van het marktonderzoek kan opgemaakt worden dat de reizigers de Breng fiets het liefst als leenfiets met reserveringssysteem zien. Zij willen de fiets gebruiken voor woon/werk verkeer en de meerderheid van de respondenten heeft aangegeven dat zij gebruik willen maken van de dienst wanneer deze gratis wordt aangeboden.

Er kan dus geconcludeerd worden dat het Breng fiets concept het best kan worden aangeboden in de vorm van leenfietsen met een reserveringssysteem dat wordt aangeboden op de bedrijventerreinen die vallen onder de witte vlekken in de regio Arnhem-Nijmegen. Daarmee biedt het Breng fiets concept geen goede uitkomst in het voortransport (van huis naar bushalte), maar levert het wel een bijdrage in het natransport van het busvervoer (van bushalte naar bestemming). 

Delen:

Facebook Twitter Linkedin Email Pinterest