05 juli 2013

Meer mensen met een WMO-indicatie zijn aangewezen op het openbaar vervoer. Maar ook het openbaar vervoer heeft te maken met bezuinigingen. Juist de sociale functie staat onder druk. Een lastige opgave voor veel betrokkenen (gebruikers, bedrijven en overheden). Maar er zijn juist ook kansen zo blijkt uit onderzoek van MuConsult en Radboud Universiteit Nijmegen.

Het doelgroepenvervoer (WMO-vervoer) staat voor een forse bezuinigingsopgave en dat  terwijl de omvang van de doelgroepen toeneemt. Vervoerders en doelgroep organisaties zoeken daarom naar oplossingen door samenwerking. Een filmpje van de stichting Pluryn geeft een beeld van de huidige gang van zaken: 

Reizigers mogen niet in de steek gelaten worden en tegelijkertijd moet er omgegaan worden met een grote bezuinigingsopgave. Essentieel daarbij is dat succesvolle elementen uit het doelgroepenvervoer en OV worden samengevoegd. Wanneer een deel van de gebruikers van doelgroepvervoer, zij die kunnen samenreizen, wordt gecombineerd met OV reizigers in gebieden waar weinig OV aanbod en/of vraag is,  ontstaat er ruimte voor een Tussennet. Het gaat dan met name om regelingen waar veel incidentele ritten voorkomen, zoals Wmo of Valys. Het doelgroepenvervoer neemt hierin kenmerken over van het openbaar vervoer en wordt (meer) volgens een dienstregeling uitgevoerd met vaste tijden en eventueel vaste opstapplekken. Door OV-gebruikers die zijn aangewezen op het ontsluitende net ook toegang te geven tot het systeem is het mogelijk om een win-win situatie te creëren. OV-autoriteiten strekken onder druk van bezuinigingen steeds meer OV-lijnen of heffen deze op, waardoor de afstand tot het openbaar vervoer vanuit een wijk groter wordt. Het Tussennet kan het gat opvullen en kan als schakel dienen tussen lijngebonden openbaar vervoer op hoofdassen en het maatwerk van het doelgroepenvervoer. Het Rijk kan door middel van pilots dergelijke ontwikkelingen stimuleren en de effecten ervan in kaart brengen.

Discussie hierover liet zien dat potentie door beleidsmedewerkers en (taxi)vervoerders wordt gedeeld. Jan Zaaijer (voorzitter KNV Taxi) en John van Hal (VNG-vertegenwoordiger en wethouder Rucphen) gaven in een reactie al aan dat zij de integratie op systeemniveau kansrijk vinden.

U kunt de presentatie hier terugvinden.

Prof. Dr. Henk Meurs, voorzitter van het Breng Kenniscentrum gaf op donderdag 20 juni de aftrap van het Nationaal Congres Contractvervoer in Den Bosch. Het congres richtte zich primair op taxi-ondernemers en opdrachtgevers in het contractvervoer bij de overheid. Het congres was georganiseerd door TaxiPro en KpVV (Kennisplatform Verkeer en Vervoer) en stond in het teken van de ‘zoektocht naar een win-win situatie voor opdrachtgever en taxi-ondernemer’.

Delen:

Facebook Twitter Linkedin Email Pinterest