Eindrapportage afstudeeronderzoek GoAbout

02 juli 2018

De afgelopen weken heeft Sacha van Hal zich bezig gehouden met een afstudeeronderzoek voor GoAbout. Dit onderzoek had betrekking op de positionering van GoAbout in Nijmegen. Lees verder voor de resultaten en conclusies!

Uit vooronderzoek bleek dat de incidentele bezoeker van Nijmegen (locatie: Heijendaal) momenteel de meest kansrijke doelgroep is voor GoAbout in Nijmegen. Het onderzoek is daarom ook verder op deze doelgroep gericht. Door middel van deskresearch en fieldresearch is er inzicht verkregen in de behoeftes en het gedrag van de doelgroep en de positionering van concurrenten. Daarnaast zijn er verschillende proposities getest onder de doelgroep.

Uit de resultaten kwam naar voren dat de incidentele bezoeker van Nijmegen (Heijendaal) behoefte heeft aan gemak en een ‘alles in één app’. Ze zien dit op dit moment nog niet terug in GoAbout. Daarnaast zijn er een aantal knelpunten in de Buyer Journey. Deze knelpunten doen zich voor in de oriëntatiefase. Ook heeft GoAbout momenteel een onduidelijke positionering, wat ervoor zorgt dat mensen het voordeel van GoAbout niet inzien. Tot slot is de content op de website niet aantrekkelijk genoeg om mensen te motiveren om gebruik te maken van GoAbout.

GoAbout vroeg zich af of MaaS als totaalconcept te communiceren is richting de consument. Kijkende naar de resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat MaaS wel als totaalconcept te communiceren is richting de incidentele bezoekers van Nijmegen (Heijendaal). Respondenten gaven bij het onderzoek aan behoefte te hebben aan gemak. Daarnaast gaven ze ook aan behoefte te hebben aan een ‘alles in één app’. GoAbout kan dit bieden door MaaS aan te bieden. Tot slot kwamen de proposities gericht op het geheel van GoAbout dat MaaS aanbiedt het beste uit de test. Door al deze resultaten kan er geconcludeerd worden dat MaaS wel gecommuniceerd kan worden naar de consument.

Het advies aan GoAbout is allereerst om zich te onderscheiden door middel van een ijzersterke positionering gericht op het geheel van GoAbout. Er moet één duidelijke positionering komen. Het is daarbij belangrijk dat de behoeftes van de incidentele bezoeker van Nijmegen (Heijendaal) centraal gesteld worden. Daarnaast kan GoAbout het best een informationele positionering aannemen en is het belangrijk om de dienst centraal te stellen en hierbij te richten op de positioneringsgrondslag ‘positionering op basis van een rationeel voordeel’. Ook wordt geadviseerd om bij de positionering een persoonlijke tone-of-voice aan te nemen. Een ander advies aan GoAbout is om te zorgen voor interne merkbeleving, zodat de positionering ook intern verankerd wordt. Tot slot is het advies aan GoAbout gegeven om de juiste content te creëren. Dit kan gedaan worden aan de hand van een contentstrategie.

"Ik vond het onderzoek voor GoAbout een interessant project en ik heb er veel van geleerd. Wat ik de opdracht extra leuk vond maken, is dat ik de proposities ook daadwerkelijk kon testen door middel van een Google Adwords campagne. Hierdoor kon ik het gedrag van mensen meten. Ik kijk terug op een leerzaam halfjaar."

Delen:

Facebook Twitter Linkedin Email Pinterest