Geen rugzakje maar Reiskoffer!

27 oktober 2017

Het afgelopen jaar is een onderzoek uitgevoerd naar de producten uit de Reiskoffer. De inmiddels gepubliceerde rapportage laat zien dat de Reiskoffer een grote bijdrage levert aan de zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling van mensen in een kwetsbare positie. In dit blog schrijven onderzoeker Maarten Kwakernaak en ontwikkelaar Lars Nieuwenhoff over de bevindingen en de toekomst van de Reiskoffer.

In een eerdere blog schreven wij al over de uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek, dat werd uitgevoerd door studenten en onderzoekers van Kenniscentra HAN SOCIAAL en Business Development and Co-creation. Met het afronden van het volledige onderzoek kunnen wij opnieuw concluderen dat het vergroten van de mobiliteit een enorme bijdrage levert aan de zelfredzaamheid van mensen in een kwetsbare positie. Sterker nog, verhoogde mobiliteit draagt eraan bij dat mensen gedeeltelijk of geheel uit deze kwetsbare positie komen en als volwaardig burger kunnen meedraaien in de maatschappij.

 ‘Ja, eigenlijk voel ik gewoon heel veel vrijheid. Gewoon de vrijheid dat ik zelf kan zeggen dat ik iets wil gaan doen. Dat ik dan niet eerst een taxibusje hoef te bellen en hoef te wachten of de taxi überhaupt me zou komen ophalen. Dus je kunt nu zelf dingen beslissen.’

 Waarom de Reiskoffer?

De belangrijkste beweegreden voor deelnemers zelf om deel te nemen aan de Reiskoffer was het nastreven van hogere onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid van vrienden en familie, maar ook van leerlingenvervoer of regiotaxi. Ondanks de twijfels van met name ouders van jonge deelnemers, hebben bijna alle deelnemers in dit onderzoek zelfstandig leren reizen met de bus. Zij kunnen nu zonder hulp op hun gewenste bestemmingen komen.,

  ‘Voor mij was het een hele stap om in het openbaar vervoer te gaan zitten. En ik weet nog hoe moeilijk het was en dat ook voor mijn moeder heel moeilijk was.’

 

 

 

Een veilige leeromgeving voor zelfstandig reizen

De ervaringen met de instrumenten uit de Reiskoffer zijn over het algemeen positief. Hoewel de drie producten zeer verschillend van aard zijn, bieden zij allen een effectieve en veilige leeromgeving. De mogelijkheid om zelfstandig te reizen, die de Reiskoffer biedt, geeft de deelnemers de mogelijkheid om meer te participeren in de maatschappij. De flexibiliteit van zelfstandig reizen met het openbaar vervoer zorgt ervoor dat zij hun dagen zelf kunnen invullen. Door deze flexibiliteit geeft één derde van de respondenten bijvoorbeeld aan dat zij vaker contact hebben met vrienden, familie en kennissen.

Een veilige investering

Ondanks de digitale revoluties reizen we meer dan ooit en de verwachting is niet dat dit voorlopig zal afnemen. De minder mobielen in de samenleving hebben daarom minder kansen om zichzelf te ontplooien, passend werk te vinden en sociale contacten te onderhouden. Investeren in mobiliteit is daarom investeren in zelfredzaamheid. Bovendien is een investering in zelfstandig reizen al snel goedkoper dan doelgroepenvervoer. Onze boodschap aan het nieuwe kabinet - en volgend jaar de nieuwe gemeenteraden - is dan ook: blijf investeren in mobiliteit. Zelfstandige, gelukkige en volwaardige deelnemers aan de maatschappij verdienen zonder twijfel terug.

 

Download hier de rapportage

 

 De producten in het kort…

GoOV is een app voor de telefoon die aanwijzingen geeft aan de reizigers over welke route zij moeten kiezen, waar ze op de bus moeten stappen en waar ze weer uit moeten stappen. Bovendien is er een noodknop, waarmee de reizigers direct contact krijgen met een hulplijn. GoOV is een navigatiesysteem voor het openbaar vervoer.

De BuzzBuddy is een apparaat waarmee getraceerd kan worden middels GPS of een reiziger zich nog in een vooraf ingestelde veilige zone bevindt. Ook bij dit product is een noodknop inbegrepen, waarmee direct gebeld kan worden met ouders, begeleiders, of de hulplijn. De Buzz Buddy is geschikt voor het OV, maar ook voor op de fiets.

Ten slotte is Samen Reizen Met een trainings- en begeleidingsprogramma waarmee reizigers met een vrijwilliger leren zelfstandig te reizen; met de fiets of met het openbaar vervoer

 

Doorontwikkeling GoOV: door Lars Nieuwenhoff

Het project heeft ook veel waardevolle ervaringen m.b.t. de technologie opgeleverd die direct zijn toegepast in het verbeteren van de GoOV en de Buzz Buddy. Sinds de start van het project eind 2015 is een aantal updates uitgevoerd om enkele kinderziektes uit de GoOV-app te halen. Dat waren enerzijds echte hardcore technische vraagstukken zoals betere positiebepaling in samenhang met de ‘uitstap’-meldingen, anderzijds ook verbetersuggesties die we direct van gebruikers hebben ontvangen, bijvoorbeeld extra informatie over perrons. Deze verbeteringen hebben ondertussen geleid tot een veel betere performance van de GoOV-app. Een dedicated team is continu bezig met het optimaliseren en technisch verder ontwikkelen van de app, zoals de Whatsapp integratie voor doven en slechthorenden t.b.v. communicatie met de hulplijn.

 

 

 

 

 

Delen:

Facebook Twitter Linkedin Email Pinterest