27 mei 2013

Met de ondertekening van het convenant door de stuurgroepleden, op 1 oktober 2012, was de start van het Breng Kenniscentrum een feit. Ondertussen zijn er een aantal onderzoeken gestart onder de vlag van het Kenniscentrum en is deze website gelanceerd. Een geschikt moment om samen met Henk Meurs, voorzitter van het Breng Kenniscentrum, nog eens te kijken naar het ontstaan, de rol en de meerwaarde van het Breng Kenniscentrum.

Aanbesteding

Het Breng Kenniscentrum is één van de zaken die Hermes heeft aangeboden bij de inschrijving voor de tienjarige concessie C2013. Het kwam voort uit de wens van de Stadsregio om als vervoerder allianties te sluiten met maatschappelijke organisaties en daarmee regionale betrokkenheid te stimuleren. Kees Walraven nam namens Hermes het initiatief en legde de eerste contacten met de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Later sloot ook de reizigersbelangenorganisatie ROCOV Gelderland/Stadsregio zich aan. De deelnemende partijen zijn daarmee: de Stadsregio, Hermes, Radboud Universiteit, HAN en ROCOV.

Het doel

Binnen het kenniscentrum werken de deelnemende partijen samen om zoveel mogelijk kennis te vergaren die uiteindelijk leidt tot een verbetering van het regionale openbaar vervoer en het verbeteren van de bereikbaarheid van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Het Breng Kenniscentrum borduurt voort op de weg die de Radboud Universiteit en de HAN al hadden ingeslagen, vertelt Henk Meurs. “Wij doen veel stages en onderzoeken met de Stadsregio. We paren wetenschappelijk onderzoek aan vraagstukken die in de regio leven. Door de samenwerking met Hermes en de stadsregio kunnen we twee promovendi een proefschrift laten schrijven waarin het OV centraal staat. We krijgen bovendien de kans om wetenschappelijke kennis te toetsen aan de praktijk.” De zeven centrale onderzoeksthema’s van het kenniscentrum zijn: ov-netwerken, multimodaal vervoer, gebiedsontwikkeling, co-creatie, duurzaamheid, beleving en marketing & communicatie.

Uil

Meer dan corebusiness

Meurs is er blij mee dat de drie partijen – stadsregio, vervoerbedrijf en kennisinstellingen – elkaar zo makkelijk hebben gevonden. “Door de aanbestedingen zien de ov-bedrijven zich gedwongen zich te beperken tot de corebusiness van het vervoer. Kennisontwikkeling en vernieuwing zijn er zo’n beetje uitgeknepen. Daar gaan wij in voorzien. Het Kenniscentrum heeft nu ook een eigen website waarop we onze studies en resultaten presenteren. Ook reizigers krijgen de mogelijkheid om mee te denken.”

Netwerk

Naast de vijf deelnemende organisaties die vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep, is er ook het Breng Kennisnetwerk. In deze raad van advies zitten vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties (ROC’s en ArtEZ), het bedrijfsleven (Kamer van Koophandel en VNO/NCW), consumentenorganisaties (ANWB), overheden (Arnhem, Nijmegen, Gelderland, Rijkswaterstaat Oost-Nederland), sectororganisaties (Regionaal Bureau voor Toerisme, Gelderse Natuur- en Milieufederatie, VCC Oost) en grote publiekstrekkers (ziekenhuizen en toeristische attracties). Deze partijen kunnen samen met de Stadsregio, Hermes en kennisinstellingen werken aan bereikbaarheidsvraagstukken en profiteren van het netwerk en de bijbehorende beschikbare kennisvoorraad.

Delen:

Facebook Twitter Linkedin Email Pinterest