Mobiliteitsdiensten via een App

17 oktober 2016

Reizigers kunnen in de (nabije) toekomst via een app op hun Smartphone aangeven dat ze naar een bepaalde bestemming willen reizen en welke tijd ze ongeveer op die bestemming willen zijn.

Van de leverancier van mobiliteitsdiensten, het zogenaamde mobiliteitsplatform, krijgen ze dan een aantal alternatieven voorgesteld met de bijbehorende reistijd en -kosten. De reiziger kiest een alternatief en de leverancier regelt de reis, maakt betaling ineens mogelijk en stelt hen op de hoogte van de eventuele vertragingen. Naast gebruik van het OV kan men ook gebruik maken van deelfietsen en -auto’s, carpoolen, BRENG FLEX of de taxi. Deze SMART MOBILITY ontwikkeling wordt wereldwijd ontwikkeld, soms onder de naam MaaS, wat staat voor Mobility as a Service.

In het kader van een onderzoekprogramma naar SMART CITIES heeft de Radboud Universiteit en de HAN samen met de TU Eindhoven en de TU Delft een onderzoeksproject gefinancierd gekregen onder de naam SCRIPTS. Dit onderzoeksproject richt zich op de ontwikkeling van kennis om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Wat willen reizigers hiermee, wat zijn de gevolgen voor de stedelijke bereikbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving. Hoe moeten we deze ontwikkeling organiseren en introduceren. Nog veel is onduidelijk en vraagt om nieuwe kennis.

Maar niet alleen theorie zal worden ontwikkeld. In een aantal regio’s waaronder Arnhem-Nijmegen worden deze ontwikkelingen ook in de praktijk beproefd. Thans zijn Radboud en HAN in gesprek met gemeenten om praktijkexperimenten te ontwikkelen waarmee kan worden geleerd. Het Kenniscentrum BRENG, waarin ook de provincie Gelderland, Hermes, de regio en reizigersorganisaties participeren, begeleid deze praktijkproeven. De provincie en de regio geven aan dat deze ontwikkelingen prima passen in het toekomst-bestendige OV-beleid. Hermes gebruikt de proeven om te leren van verbetermogelijkheden van de dienstverlening voor haar reizigers. En reizigersorganisaties wijzen erop dat de klanten die van deur naar deur willen reizen aantrekkelijke diensten geleverd kunnen krijgen.

De ontwikkeling in deze vorm van dienstverlening in de regio zal naar verwachting wereldwijd aandacht gaan krijgen. In een aantal landen wordt al geëxperimenteerd met onderdelen, maar hier proberen we stappen verder te zetten. Met de reiziger als uiteindelijke winnaar en de versterking van het innovatie-imago van de regio als resultaat.

Op de Breng Kennisnetwerkmiddag heeft Henk Meurs hier een presentatie over gegeven. Klik hier voor de hele presentatie. 

Tags:

Delen:

Facebook Twitter Linkedin Email Pinterest