Nadenken over het vervoer van de toekomst

18 september 2018

Op 22 mei vond het HAN Imagine Global Goals Event plaats in Nijmegen. Het doel van dit event was studenten, medewerkers en praktijkpartners kennis te laten maken met de 17 duurzame werelddoelen die de Verenigde Naties (VN) hebben opgesteld. Eén van de Global Goals is bijvoorbeeld ‘Sustainable cities and communities.’ Op het Global Goals Event gaven Arjen van Weert (Movares), Debra Trampe, Silke Dinessen en Lisanne de Groot (HAN) een workshop genaamd: “Vervoer van de toekomst; voor iedereen”. In deze workshop werden bezoekers gevraagd mee te denken over Mobility as a Service (MaaS).

Hoe werkt MaaS?
Omdat niet iedereen bekend is met MaaS, begon de workshop met een kort toneelstukje, waarin werd geïllustreerd hoe MaaS werkt. Arjen van Weert speelde de virtuele assistent (het MaaS-platform) en Debra Trampe speelde een reiziger. Debra was zogenaamd van Nijmegen op weg naar een etentje met vrienden in Amsterdam. Het MaaS-platform signaleerde onderweg dat de denkbeeldige reis vertraging zou oplopen, waardoor de overstap uit het oorspronkelijke reisadvies niet meer gehaald zou worden. Op basis van deze realtime reisinformatie bood het MaaS-platform de reiziger een alternatief. De reiziger accepteerde het alternatieve reisadvies en arriveerde uiteindelijk op tijd op de denkbeeldige bestemming.

Na deze illustratie had het publiek de ruimte vrij rond te lopen en aan te sluiten bij vier verschillende discussies, verdeeld over vier hoeken van de zaal. Daar werd het publiek gevraagd na te denken over de volgende vragen:

  1. Wanneer zou jij geen auto meer kopen?
  2. Wat zijn knelpunten waar jij als student tegenaan loopt tijdens je reis?
  3. Hoe slim moet MaaS zijn voor jou?
  4. Hoe kan MaaS bijdragen aan de Global Goals?

Hieronder geven we een beeld van de reacties op de discussievragen.

Wanneer zou jij geen auto meer kopen?

Aan het publiek werd gevraagd onder welke voorwaarden zij geen auto meer zouden aanschaffen. Hier kwamen interessante inzichten uit voort: met name een voordeligere reis met het openbaar vervoer werd genoemd. ‘Voordeliger’ houdt in dit geval in dat het reizen met het openbaar vervoer in vergelijking met de auto sneller moet zijn of de eindbestemming beter bereikbaar.

Wat zijn knelpunten waar jij als student tegenaan loopt tijdens je reis?

De vraag waar de meeste antwoorden uit voort kwamen was de vraag waar reizigers in hun reis tegenaan lopen. Drukte en vertraging tijdens een reis werden hier vaak genoemd. Deze factoren belemmeren studenten om aandacht aan hun studie te besteden tijdens de reis, of ze zorgen ervoor dat ze te laat komen voor bijvoorbeeld een tentamen. Ook werd genoemd dat er weinig vervoersopties in of rondom kleinere dorpen zijn.
Dit laatste is iets waar Breng flex (http://brengkenniscentrum.nl/blog/onderzoek-han-studenten-breng-flex-gestart/) momenteel op inspeelt!

Hoe slim moet MaaS zijn voor jou?

Verder dacht het publiek na over hoe ‘slim’ MaaS moet zijn in de toekomst. Het was moeilijk om hierover na te denken, want wat is er in de toekomst überhaupt mogelijk met MaaS? Het publiek moest zich dan ook inleven in de toekomst en de oogkleppen afdoen: bij deze vraag is elk antwoord mogelijk.

Het publiek gaf aan dat MaaS moet meedenken met de reiziger over voordelige reisopties, zowel qua kosten als qua tijd. Daarnaast moet MaaS in de toekomst real time suggesties doen. Bijvoorbeeld: een trein heeft vertraging en MaaS zoekt uit zichzelf een alternatief vervoermiddel om alsnog op tijd aan te komen. Verder moet MaaS herkennen aan welk vervoer of welke stations/bushaltes de reiziger de voorkeur geeft en dit meenemen in het uitstippelen van een reis.

Hoe kan MaaS bijdragen aan de Global Goals?

Tot slot werd het publiek gevraagd mee te denken over de wijze waarop MaaS kan bijdragen aan de Global Goals. Een veelgehoord antwoord op deze vraag staat voornamelijk in verband met de bijdrage die MaaS, door het concept van makkelijk en voor iedereen toegankelijk vervoer, kan leveren aan het verkleinen van ongelijkheden in onze samenleving (doel nummer 10, zie hieronder). Daarnaast kan MaaS ingezet worden om ‘social return’ te leveren aan bepaalde groepen in de maatschappij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Breng, dat voor Breng flex deels chauffeurs heeft aangenomen met een (voormalige) afstand tot de arbeidsmarkt. Deze chauffeurs hebben kans om door te groeien tot reguliere buschauffeurs. 

 Tot slot gaven de deelnemers aan dat MaaS ook bijdraagt aan een aantal wat meer voor de hand liggende doelen. Door de nadruk op duurzaamheid draagt MaaS bij aan Global Goal 7: schone energie. Global Goal nummer 9 komt min of meer overeen met wat MaaS in essentie is: een innovatieve vorm van infrastructuur.

 De workshop heeft waardevolle inzichten opgeleverd die een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van MaaS én aan de realisatie van de Global Goals.

Delen:

Facebook Twitter Linkedin Email Pinterest