29 april 2016

In de praktijk worden de ruimtelijke planning en de planning van OV netwerken vaak grotendeels onafhankelijk van elkaar gedaan. De verwachting is dat, door dit meer gecombineerd te doen, een betere afstemming tussen beide mogelijk is wat kan leiden tot een beter en efficiënter OV aanbod.

Een groot deel van het onderzoek bestaat uit het analyseren van reisgedrag. Vanuit anonieme OV chipkaart gegevens kunnen we inzicht krijgen in algemene reispatronen in de regio. Door dit gestructureerd te analyseren, kunnen we achterhalen welke ruimtelijke en OV kenmerken bijdragen aan hoger OV gebruik, en dit kan op termijn bijdragen aan een betere afstemming van vraag en aanbod.

In het eerste deel van het onderzoek heb ik gekeken hoe verschillende ruimtelijke kenmerken en het OV aanbod invloed hebben op het aantal in- en uitstappers per bushalte. Deze inzichten kunnen helpen bij een betere afstemming van het OV aanbod op de vraag. Vervolgens heb ik gekeken naar de reispatronen binnen de regio. Inzichten in de kenmerken die de huidige reispatronen bepalen worden hierna gebruikt om te onderzoeken wat er met de reispatronen zal gebeuren bij veranderingen in ruimtelijke planning en OV aanbod.

Delen:

Facebook Twitter Linkedin Email Pinterest