01 april 2016

Ik ben Anne Wiggers en ik studeer commerciële economie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Voor de afronding van mijn studie ga ik het laatste halfjaar een commercieel strategisch beleidsplan opstellen voor een organisatie. Ik heb de kans gegrepen om dit beleidsplan te schrijven voor Rijnstate Arnhem, in samenwerking met Breng.

Met het beleidsplan streef ik twee doelen na. Deze doelen zijn als volgt te formuleren:
1. Algemeen inzicht krijgen in het mobiliteitsgedrag van de medewerkers van Rijnstate in het woon-werkverkeer. Rijnstate wil deze onderzoeksresultaten gebruiken om de positie van haar mobiliteitsbeleid in haar MVO-strategie te verduidelijken en waar mogelijk het mobiliteitsbeleid te herijken.
2. Inzicht krijgen in wat de huidige OV-gebruikers van het aanbod vinden én tegelijk een analyse van de mogelijke inzet en haalbaarheid van stimuleringsmaatregelen voor het OV-gebruik. Rijnstate wil de onderzoeksresultaten inzetten om de uitgangspunten van het contract met Breng vanaf 2017 aan te passen.

Om deze doelen te bereiken maak ik gebruik van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Ik heb inmiddels al 4 interviews gehouden en 1909 ingevulde enquêtes ontvangen in vier werkdagen. Door deze overweldigende respons is mijn onderzoek erg betrouwbaar en representatief. Daarnaast heb ik ook de nodige deskresearch moeten uitvoeren.

Naar verwachting is mijn onderzoek afgerond op 15 juni en ligt er een strak implementatieplan klaar voor Rijnstate. Met dit plan zal de samenwerking met Connexxion vermoedelijk versterkt worden. 

Delen:

Facebook Twitter Linkedin Email Pinterest