Welke factoren beïnvloeden het OV?

06 december 2016

Een belangrijke voorwaarde voor succesvol openbaar vervoer is een goede afstemming tussen vraag en aanbod. Om tot een goede afstemming tussen vraag en aanbod te komen, is inzicht nodig in de invloed die verschillende factoren hebben op het gebruik van OV.

Het onderzoek is hoofdzakelijk uitgevoerd op basis van bestaande data. Uit gebruiksgegevens van de OV-chipkaart is voor elke bushalte in de regio Arnhem Nijmegen bepaald hoeveel reizigers er in een bepaalde maand zijn ingestapt en uitgestapt. Hierbij zijn ook tijdstippen van in- en uitstappen geregistreerd. Daarnaast is informatie verzameld over kenmerken van elke bushalte en van de halteomgeving. Dit zijn kenmerken die de potentiële vraag naar OV kunnen bepalen, zoals aantal inwoners, arbeidsplaatsen en studenten nabij de halte. Eventuele ligging bij een treinstation en informatie over gemiddeld inkomen en leeftijden van inwoners in de omgeving van de halte zijn eveneens verzameld. Ook kenmerken van het lokale OV aanbod is voor elke bushalte bepaald. Dit zijn onder andere het aantal bussen per uur, het aantal verschillende buslijnen dat de halte bedient en informatie over de haltevoorzieningen.

Vervolgens is gekeken of we het werkelijke aantal in- en uitstappers per bushalte kunnen verklaren vanuit deze kenmerken. Dit blijkt behoorlijk goed te kunnen: het aantal reizigers per halte blijkt voor een groot deel door deze kenmerken te worden bepaald. Interessanter is om te zien wat de bijdrage van elk afzonderlijk kenmerk is op het aantal reizigers. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat vooral de kenmerken van het aanbod van OV een grote invloed hebben. Van de kenmerken die de potentiële vraag beschrijven zijn vooral het aantal inwoners en arbeidsplaatsen rond de halte van belang, en de afstand van de halte tot het centrum van Arnhem of Nijmegen. Een hoger gemiddeld inkomen in de omgeving van de halte leidt tot minder reizigers, net als een groter aantal oudere inwoners.

De resultaten van dit onderzoek zijn in 2015 gepresenteerd op het grootste wereldwijde congres op het gebied van verkeer en vervoer in Washington DC (TRB; Transportation Research Board). Daarnaast zijn de resultaten gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. Klik hier om het artikel te downloaden. 

Delen:

Facebook Twitter Linkedin Email Pinterest