Wie zijn de gebruikers van Breng flex?

27 september 2017

De Hogeschool van Arnhem Nijmegen (HAN) heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan het coördineren, monitoren en evalueren van de pilot ‘Breng flex’. Benieuwd naar de doelgroepen van Breng flex? In dit blog is dit uitgewerkt in een duidelijk overzicht.

Een pilot is een soort testfase waarin nieuwe ideeën worden uitgevoerd. Bij de pilot Breng flex zijn de stakeholders Connexxion, ROCOV en de Provincie Gelderland betrokken. Elk van de stakeholders heeft eigen ambities en doelstellingen.

Monitoring en evaluatie maakt het mogelijk voor de stakeholders hun eigen conclusies te trekken, aanbevelingen te formuleren voor de toekomst en de ‘lessons learned’ in te brengen bij toekomstige pilots. Een onderdeel van een dergelijke monitoring is het in kaart brengen van de doelgroep. Het is tenslotte cruciaal om te weten met wie je te maken hebt, om in staat te zijn de juiste service te verlenen. Het is bijvoorbeeld erg handig om te weten waar reizigers Breng flex voor gebruikten, op welke tijdstippen dat gebeurt en welke andere vervoersmiddelen zij naast Breng flex nog meer gebruiken. Ook demografische kenmerken zoals leeftijd, geslacht en gezinssamenstelling zijn goed om in kaart te brengen. In onderstaande infographic zijn de gegevens uitgewerkt in een duidelijk overzicht.

Delen:

Facebook Twitter Linkedin Email Pinterest