Lars Nieuwenhoff

  • rolstoel-bus.jpg
    Geen rugzakje maar Reiskoffer!

    Het afgelopen jaar is een onderzoek uitgevoerd naar de producten uit de Reiskoffer. De inmiddels gepubliceerde rapportage laat zien dat de Reiskoffer een grote bijdrage levert aan de zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling van mensen in een kwetsbare positie. In dit blog schrijven onderzoeker Maarten Kwakernaak en ontwikkelaar Lars Nieuwenhoff over de bevindingen en de toekomst van de Reiskoffer.

  • rolstoeler-kleiner.jpg
    Zelfstandig op reis met de Reiskoffer

    De afgelopen jaren is er een trend in gang gezet van verzelfstandiging van mensen met een beperking. De Reiskoffer draagt eraan bij dat steeds meer mensen, die voorheen afhankelijk waren van doelgroepenvervoer of hulp van hun netwerk, zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. De HAN onderzocht de instrumenten uit de Reiskoffer en sprak met de reizigers.