Robin Kleine

Robin Kleine

Robin Kleine is student aan de masteropleiding Planologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij doet onderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden van de Gelderse regiecentrales. 

  • Regie centrales
    Ontwikkelmogelijkheden Gelderse Regiecentrales
    Robin Kleine Robin Kleine - 11 april 2016

    Op dit moment worden in Gelderland regiecentrales opgezet. Deze gaan binnen het doelgroepenvervoer functioneren als platform tussen enerzijds vervoerders en anderzijds de reizigers. Tegelijkertijd wordt het flexnet ontwikkeld. Dit flexnet houdt in dat er vraaggericht vervoer komt op de plekken waar het openbaar vervoer niet goed aansluit op de vraag. Dit betekent bijvoorbeeld een deelauto in een dorp waar nu lege bussen rijden.