Symposium Cargo Hitching: theorie en praktijk

Nieuwe kansen ontstaan door het combineren van personen- en vrachtvervoer. Met minder chauffeurs en voertuigen kan hetzelfde resultaat bereikt worden. Dat biedt mogelijkheden voor dunbevolkte gebieden waar het economisch vaak niet meer haalbaar is om personenvervoer aan te bieden, maar de sociale wens nadrukkelijk aanwezig is. Maar het biedt ook kansen om een verminderde druk op de infrastructuur en het milieu in dichtbevolkte stedelijke gebieden te realiseren.

In 2012 startte Dinalog het project Cargo Hitching. Bedrijven en universiteiten hebben samen gewerkt aan theoretische modellen. De praktische uitvoerbaarheid wordt getest op één van de theoretische onderzoeken. Dit demonstratieproject vind plaats in Millingen aan de Rijn in de provincie Gelderland. Het demonstratieproject is een samenwerking van bedrijven met ondersteuning door de provincie Gelderland.

Uiteindelijk gaat het om de haalbaarheid van het efficiënt en betrouwbaar vervoeren van personen en kleine tot middelgrote vracht volumes. Maar naast de logistieke kant speelt natuurlijk bij Cargo Hitching meer zoals: de bereidheid om samen te werken, risicobeheersing, winstdeling bij succes en maatschappelijke winst.

Op 29 maart 2017 vond het symposium plaats. Dagvoorzitter: Peter Blanken, Manager Projectmanagement- & OV Concessiebeheer van de provincie Gelderland, vertelde over de resultaten van dit project.

Nieuwsgierig? Bekijk hier een kort filmpje over het concept.