Over ons

Het Breng Kenniscentrum is een samenwerking van de provincie Gelderland, Hermes, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Regio Arnhem Nijmegen en het ROCOV. Het doel? Zoveel mogelijk kennis samenbrengen en krachten bundelen om het regionale openbaar vervoer te optimaliseren en daarmee de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stadsregio te verbeteren. Dat kan alleen met een breed draagvlak. Daarom zijn vele partijen en belangenorganisaties betrokken. Even een voorstelrondje van de initiatiefnemers.

Provincie Gelderland

De provincie werkt samen met het bedrijfsleven, onderwijs en andere overheden om Gelderland bereikbaar te houden en in te springen op nieuwe ontwikkelingen om ook mobiliteit in de toekomst vorm te geven. Kennisontwikkeling en kennisdeling wordt daarbij gezien als een cruciale factor.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Het onderwijs en praktijkgerichte onderzoek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zijn verbonden met de omgeving en de beroepspraktijk. Belangrijk voor de kwaliteit is de interactie tussen studenten, docenten, onderzoekers en de beroepspraktijk.

Reizigersoverleg ROCOV

ROCOV Gelderland/Stadsregio behartigt de belangen van de OV-reiziger in Gelderland. Het ROCOV is een vereniging van verschillende consumentenorganisaties die gezamenlijk adviseren aan de vervoerders. Het ROCOV sluit zich aan bij het Kenniscentrum om kennis te delen.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Het onderwijs en praktijkgerichte onderzoek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zijn verbonden met de omgeving en de beroepspraktijk. Belangrijk voor de kwaliteit is de interactie tussen studenten, docenten, onderzoekers en de beroepspraktijk.

Hermes/Breng

Hermes verzorgt met het merk Breng het openbaar busvervoer in regio Arnhem en Nijmegen. De missie van Hermes is het klantgericht verzorgen van commerciële diensten in het openbaar vervoer. Naast deze core business kiest Hermes er bewust voor een actieve bijdrage te leveren aan de regio samen met regionale partners.

Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit is partner van het Breng Kenniscentrum via de Faculteit Managementwetenschappen. Hiervan zijn de masteropleidingen Geografie, Planologie en Milieumaatschappijwetenschappen direct relevant. Maar ook de masteropleidingen Bedrijfskunde, Bestuurskunde en Economie kunnen een rol krijgen in het Breng Kenniscentrum.

Regio Arnhem-Nijmegen

De wethouders van het portefeuillehoudersoverleg mobiliteit van de regio Arnhem en Nijmegen, willen graag naar de toekomst kijken en gaan een mobiliteitsvisie opstellen. De doelen: waar willen we staan, waar staan we nu voor en wat is de visie voor de komende periode in de regio. Bereikbaarheid gaat de boventoon voeren. De mobiliteitsvisie speelt in op alle ontwikkelingen, bijvoorbeeld elektrische bussen. Er zijn zoveel interessante dingen te melden over mobiliteit.

Naast deze initiatiefnemers staat het Breng Kenniscentrum ook open voor ideeën van iedereen en zullen ook andere partijen of personen benaderd worden om interessante blogs te schrijven of om onderzoeken met betrekking tot het openbaar vervoer te delen.