Over SCRIPTS

Binnen het SCRIPTS project proberen de Radboud Universiteit, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, TU Delft en TU Eindhoven, samen met diverse maatschappelijke en commerciële partners een antwoord te vinden op die vraag. Mobilty as a Service (MaaS) dient als basis voor het project. Dit MaaS concept staat voor een transitie in mobiliteit, waarbij de consument mobiliteit inkoopt, in plaats van te investeren in transportmiddelen. Bij MaaS hoort ander reizigersgedrag, andere samenwerking tussen de traditionele partijen (vervoerders en overheden) en de introductie van nieuwe partijen die bijvoorbeeld via apps platforms voor inkoop van mobiliteit ter beschikking stellen of nieuwe vervoersvormen introduceren zoals deelfietsen/-auto’s/-taxi’s. Door onderzoek te doen naar de zowel vraag en aanbod in personenvervoer als de bestuurlijke kant ervan. Komen "Demand Supply en Governance" in dit project bij elkaar om zo tot modellen te komen, die overheden en vervoerders kunnen gebruiken.

Breng flex

Breng flex is één van de drie pilots die centraal staan in het plan.  De drie pilots dienen als living labs, waarin nieuwe kennis wordt opgedaan en waarin de promovendi hun modellen en kennis toetsen in de praktijk. Zo kan er bijvoorbeeld worden gekeken hoe reizigers echt reageren op veranderingen in het vervoer en welke rol communicatie hierin kan spelen.  Binnen Brengflex zijn bestaande buslijnen vervangen door een flexibele vorm van openbaar vervoer, één van de elementen die in het project bestudeerd wordt.

Zowel het onderwerp als de cocreatieve wijze waarop het project is opgezet past perfect bij het kenniscentrum. Bovendien leent het project zich goed om studenten te laten participeren in het onderzoek, omdat ze zelf onderdeel van de doelgroep zijn én omdat de deelonderzoeken die uitgevoerd gaan worden goed aansluiten bij de onderzoeksleerlijn uit hun curriculum. We zijn er dan ook met recht trots op, dat we op deze manier niet alleen onze eigen doelstellingen verder bereiken, maar ook een bijdrage kunnen leveren aan het openbaar vervoer van de toekomst.