Verkenning Google Glass in Openbaar Vervoer

Het REshape & Innovation Center van het Radboudumc heeft in opdracht van het Breng Kenniscentrum een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van Google Glass voor mensen met een visuele, auditieve of lichamelijke beperking bij het reizen in het openbaar vervoer.

Op 27 september tijdens de Breng Kenniscentrum jaarbijeenkomst gaf Lucien Engelen een inkijk in de eerste resultaten van het Google Glass project dat zijn onderzoeksgroep REshape Innovation Center van het UMC Radboud Nijmegen samen met het Breng Kenniscentrum uitvoert. Tot dat alle resultaten gepubliceerd worden is hier alvast zijn slideshare presentatie te zien.
Samenvatting
In Nederland wonen ongeveer 1 miljoen mensen met een visuele, auditieve, lichamelijke of verstandelijke beperking. Hiervan krijgt een groot deel bij het reizen met het openbaar vervoer (OV) te maken met uitdagingen zoals onduidelijke bus perrons, dynamische bushaltes en obstakels. Aangezien zelfstandig reizen een belangrijk goed is, én omdat het aantal mensen met een beperking dat met het OV reist groeit, ziet Breng het als een belangrijke taak om te zoeken naar toepassingen die reizigers met een beperking in staat stellen om zelfstandig gebruik te maken van het openbaar vervoer.In deze voorstudie werd door het REshape & Innovation Center van het Radboudumc middel van kwalitatief onderzoek in kaart gebracht met welke problemen mensen met een beperking tijdens het reizen met het openbaar vervoer te maken krijgen. Daarnaast werd in kaart gebracht wat de mogelijkheden van Google Glass zijn en werd samen met de doelgroep gekeken bij welke mogelijkheden ze baat zouden kunnen hebben.
De doelgroep heeft aangegeven dat de hulp-op-afstand-functie en de navigatiefunctie de meeste potentie hebben om van meerwaarde te zijn. In de tests bleek dat verscheidene (technische) problemen bestaan, waarschijnlijk door het prototypekarakter van de Google Glass. Desalniettemin wordt verwacht dat meer mensen met een beperking op een meer zelfstandige manier gebruik zullen kunnen maken van het OV wanneer de twee genoemde functies van Google Glass gebruikt zouden kunnen worden. Het strekt tot de aanbeveling om op de eerste plaats de technische belemmeringen weg te nemen en daarnaast te kijken naar mogelijkheden om Google Glass te koppelen met andere systemen alsmede te kijken naar eventuele alternatieven voor Google Glass.
Voor het gehele onderzoek klik HIER