Anne-Marie Haanstra

Het Breng Kenniscentrum heeft een grote toegevoegde waarde voor de HAN. Het kenniscentrum helpt kennis te ontwikkelen en inzicht te verkrijgen op het gebied van Openbaar Vervoer en mobiliteit. Dit gebeurt o.a. samen met studenten van de HAN.  Dit sluit goed aan bij de HAN, als kennisinstelling in de regio. Anne-Marie is als Programmamanager Onderzoek bij de HAN dagelijks betrokken bij ontwikkelingen en trends binnen en buiten de regio. Zij brengt inzicht en ervaring mee die leiden tot een integrale benadering van vraagstukken. Mobiliteit is tenslotte een thema dat niet op zichzelf staat, maar een bijdrage levert aan bijvoorbeeld milieu- en duurzaamheidsvraagstukken, sociale inclusie en werkgelegenheid.

Anne-Marie is nauw betrokken bij het onderzoek en de implementatie van Mobility as a Service (MAAS), o.a door de monitoring en evaluatie van Breng flex en Sl!M Heijendaal. MaaS is een leidend thema in dit project waarbij de reiziger centraal staat. In deze projecten komen o.a. (online) communicatie-, en samenwerking aspecten aan bod. Bij het onderzoek voor deze pilots zijn HAN-studenten betrokken. “Daar gaat het om: je moet zorgen dat studenten ingebed in de regio, betrokken en toekomstbestendig zijn. Op die manier investeer je in de toekomstbestendigheid van de regio als geheel.”