Visie

Het doel van het Breng Kenniscentrum is het optimaliseren van de kennisvernieuwing- en ontwikkeling voor en over het regionaal openbaar vervoer. Zo kunnen we de leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio Arnhem-Nijmegen verbeteren. 

Het optimaliseren van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het regionaal openbaar vervoer is een maatschappelijke opgave, die een breed gedragen opzet vereist. Het uitgangspunt hierbij is het versterken van de relatie tussen onderwijs, onderzoek en praktijk via stageplaatsen, afstudeer- en onderzoeksopdrachten en promotieonderzoeken. Lees hier meer over de nieuwe thema's van het Breng Kenniscentrum. 

Doelstellingen

Breng Kenniscentrum heeft de volgende sub-doelstellingen:

  • De ontwikkeling van innovatieve, wetenschappelijk-gefundeerde, kennis van regionaal openbaar vervoer (bus, regionaal spoor, regiotaxi en andere vormen van collectief vervoer) zodat de openbaar vervoerfuncties (maatschappelijk en commercieel) in de regio Arnhem-Nijmegen en daarbuiten optimaal kunnen worden ingevuld.
  • De ontwikkeling van innovatieve, wetenschappelijk-gefundeerde, kennis over de interactie tussen ruimtelijke structuur, ruimtelijke ontwikkeling en regionaal openbaar vervoer, die kan bijdragen aan een zorgvuldige afstemming tussen ruimtelijke ontwikkeling en openbaar vervoer, in de regio Arnhem-Nijmegen en daarbuiten.
  • De ontwikkeling van nieuwe sturingsfilosofieën en beleidsinstrumenten waarmee de positie van regionaal openbaar vervoer in de regio Arnhem-Nijmegen en daarbuiten kan worden versterkt. 
  • Het bevorderen van toepassing van kennis bij bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en burgers gericht op de groei in het gebruik van het OV.
  • Het creëren van een basis om te komen tot (intensievere) samenwerking tussen de verschillende actoren die op regionaal niveau zijn betrokken bij de relatie tussen regionaal openbaar vervoer en ruimtelijke ontwikkeling.